Novi DDV in revizijska sled

Nadgradnja programske opreme ISOFT. Nadgradnja potrebna zaradi dviga DDV iz 8,5 % na 9.5 % in iz 20 % na 22 %.
Uvedba revizijske sledi v programih Faktura in Maloprodaja. V kolikor so vaši računi plačani z gotovino mora vaš program zagotavljati revizijsko sled in izvoz v predpisanem formatu s strani davčnega urada.