Etikete

etiketeEtikete je program za označevanje izdelkov s črtnimi kodami.
Program omogoča oblikovanje in izpis etiket na vse grafične tiskalnike.
Etikete se lahko tiskajo na na navaden papir ali nalepke, ki jih nato nalepite na izdelke.

Pogosta vprašanja

Ali je mogoče povezati program etikete na podatkovno bazo našega informacijskega sistema?
V večini primerov je povezava možna, preverite je potrebno vrsto podatkovne baze in možnost dostopa do podatkov. Na podlagi vaših želja se izdela modul, ki omogoča avtomatično izdelavo etiket, na podlagi podatkov iz vašega informacijskega sistema.

Ali so lahko etikete tudi barvne?
Da. Vse je odvisno od vašega tiskalnika. Za črtno koda pa se priporoča črna barva, oziroma naj bo izbor takšen da bo kontrast med barvo črtne kode in ozadja čim večji. Pred tiskanjem preverite s pomočjo čitalca (skenerja) črtne kode če je le ta berljiva.

DEMO preizkus Etikete

Datoteko ZIP prenesite in shranite na računalnik, in jo razpakirajte in zaženite program etikete.exe.

Datoteka je na voljo na strani s prenosi.

Splošno o označevanju

Danes je večina izdelkov označenih s črtno kodo. Tukaj je klasičen primer takšne etikete. Na etiketi/nalepki so navedeni podatki o proizvajalcu, vrsti izdelka in črtna koda izdelka.

Označevanje s črtno kodo je globalni sistem označevanje GS1. GS1 sistem je razdeljen po državah kjer so običajno tudi izpostave. Podjetje dobi pravico do označevanje svojih izdelkov s črtno kodo s članstvom v organizaciji GS1. S članstvom podjetje dobi določeno število unikatnih črtnih kod, ki jih lahko uporablja za označevanje svojih izdelkov. Iz vsake standardne črtne kode izdelka, praviloma lahko razberemo državo in podjetje proizvajalca izdelka. Prve tri številke črtne kode ponazarjajo državo - v našem primeru 383, kar pomeni da je izdelek iz Slovenije.

Črtna koda nam omogoča avtomatično identifikacijo izdelka, na ta način se bistveno zmanjšajo napake. Za identifikacijo se uporabljajo skenerji, ki prepoznavajo standardne črtne kode. Skener praviloma opozori da je črtna koda ustrezna z zvočnim signalom. Da bi skener naredil napako je verjetnost praktično nična. Skener tako pretvori kodo na osnovi razmikov/debeline črtic v črtni kodi v niz znakov (v našem primeru: 3831029301673), te znake posreduje informacijskemu sistemu, ki na tej osnovi najde pripadajoči artikel.

Več o globalnem označevanju in o standardu GS1 preberite tukaj.

Tukaj je drugi primer etikete označevanja po GS1 standardu - evropska logistična etiketa ELL (European Logistic Label). Na tej etiketi je več podatkov, poleg črtne kode izdelka, imamo še podatke o datumu proizvodnje, oznake serije (sarže), količini izdelkov in SSCC kodo. Koda v sredini pa združuje podatke, ki so sicer izpisani na etiketi. Ta koda je sestavljena sekvenčno, prvo je oznako podatka v oklepaju, nato sledi pripadajoči podatek.

Primer: oznaka (15) - v skladu s standardom GS1 pomeni, da gre za datum proizvodnje, številke, ki sledijo 100517, pomeni da je izdelek proizveden 17.05.2010.

SSCC koda - nahaja se spodaj etikete (Serial Shiping Container Code) je unikatna oznaka vsake transportne enote (praviloma palete). Osnovna ideja SSCC kode je za uporabo pri računalniški izmenjavi podatki.

Primer: Dobavitelj ob izdaji blaga poskenira 5 palet, ki imajo 5 unikatnih SSCC kod, na tej osnovi se mu izpiše nakladalni nalog (izdaja). Kupec takoj dobi od dobavitelja podatke o napovedani odpremi (seznam SSCC kod palet in vsebino na paletah). Kupec tako ob prevzemu skenira SSCC etikete, in samo še preverja/potrjuje napovedano vsebino na paletah.

SSCC koda je tudi nepogrešljiva pri skladiščenju - lokacijskem upravljanju v skladiščih. Ko npr. viličar odloži paleto na lokacijo, skenira lokacijo in SSCC kodo palete - in s tem pove informacijskemu sistemu katero blago je uskladiščeno na določeni lokaciji. Za takšno realizacijo se praviloma uporabljajo prenosni/prevozni terminali, ki so brezžično povezani z informacijski sistemom. Na tej povezavi najdete podjetje (Iware d.o.o), ki je specializirano za managment logistike v skladiščih.

oznacevanje2

Opis funkcij

S programom Etikete je mogoče natisniti praktično poljubne etikete. Etikete je mogoče prosto oblikovati in jih shraniti v predloge. Uporabljate lahko tekstovne vnose, grafične elemente in standardne oblike črtnih kod.
Osnovno okno aplikacije prikazuje spodnja slika. Na voljo imamo tri gumbe: Gumb za tiskanje prikaže ogled etiket, ki jih lahko natisnemo. Gumb oblika nam omogoča spreminjanje vsebine etikete, in izdelavo predloge. Gumb odpri predlogo nam omogoča izbor shranjenih predlog.

etikete1

V osrednjem delu imamo možnost vnosa najpogostejših parametrov. Vnesti moramo tiste parametre, ki smo jih uporabili pri predlogi etikete. Za izdelavo logistične etikete, kjer nastopa SSCC koda, moramo vnesti startno serijsko in končno serijsko številko. Če tiskamo klasične črtne kode (vsebinsko enake) za označevanje izdelkov potem moramo vnesti število etiket, ki jih želimo natisniti.
Z gumbom oblika lahko poljubno spreminjamo obliko etikete. Na razpolago imamo različne vrste gradnikov s pomočjo katerih lahko izdelate obliko in vsebino praktično brez omejitev.

etikete2

Spodnja slika prikazuje ogled na A4 za tisk 8 etiket v treh stolpcih.

etikete3