Faktura Professional

wp91780228_05_06Programki paket Faktura podpira zakonske spremembe (dvig DDV in revizijsko sled), ki nastopijo s 1.7.2013.

Faktura proffessional omogoča enostavno izdelavo predračunov, ponudb, računov in vodenje materialnega poslovanja s prevzemi in izdajami.

V modulu za pregled računov imate možnost pregleda realizacije, zaslužka in evidenco plačil. Program omogoča izpis zamudnih obresti in IOP. Prav tako je mogoč izvoz izdanih računov za elektronsko izmenjavo z računovodstvom.

DEMO preizkus fakture

Demonstracijsko različico programa Faktura namestite v dveh korakih. Najprej inštalirate gonilnik podatkovne baze Firebird:

Gonilnik baze Firebird

Nato pa še program Faktura

Fakura IB edition

Ob inštalacijah se prikaže čarovnik, predlagamo, da samo potrdite tisto kar čarovnik predlaga.

Za namestitev potrebujete skrbniške pravice (administratorske).

Računalnik naj ima po možnosti Windows XP, Windows 7 in vsaj 1 GB ram-a, minimalna resolucija programa je 1024 x 768 pik.

Pri inštalaciji gonilnika morate paziti na združljivost. V primeru da imate na računalniku že inštaliran Interbase ali Firebird (npr Vasco paket) vas bo čarovnik o tem obvestil. Priporočamo da v takem primeru ohranite obstoječ gonilnik v izogib težavam v drugih programih, ki uporabljajo enak podatkovni sistem.

V primeru kakršnih koli težav se obrnite na naše podjetje.

Enostavna izdelava računa!

 

Pogosto zastavljena vprašanja

Ali moram tudi pri vas plačevati najem/gostovanje?
Ne. Program Faktura se namesti na vašem računalniku, vsi podatki so pri vas, jih ne izpostavljate na tujih strežnikih. Ne plačujete nikakršnih nikakršnih najemnin.

Ali program podpira zahteve zakonodaje glede gotovinskega poalovanja, ki nastopijo s 1.7.2013?
Da. Program Faktura podpira revizijsko sled in omogoča izvoz podatkov v skladu s pravilnikom, ki ga je izdal DURS.

Ali Faktura podpira DDV 9,5 % in 22 %?
Da. Program Faktura je posodobljen in podpira novi davčni stopnji.

Katera je bistvena prednost Fakture pred drugimi produkti?
Ključno vodilo programa Faktura je enostavnost uporabe. Uporabnika ne obremenjuje s nepotrebnimi vnosi in se osredotoča na bistvo funkcij, kot je izdelava računa, predračuna, ponudbe, naročilnice.

Ali omogoča program hitro delo?
V praksi se je pokazalo, da je uporabnik mnogo hitrejši, če uporablja za potrjevanje tipkovnico namesto miške. Tako smo vse tiste sklope vnosov, ki so rutinske narave (npr. podatki o računu, vnos postavke na račun) podprli s tipkovnico, to pomeni če pritisnite tipko enter s tem potrdite vnos v trenutno polje in se pomaknete na drugo polje. Program vas vodi po logičnem vrstnem redu.

Ali podpirate dokumente v Adobe readerju - PDF datoteke?
Da, izpis ponudbe, predračuna ali računa lahko shranite v PDF datoteko, ki jo nato priložite elektronskemu sporočilu. To tudi priporočamo, to je po naših izkušnjah najboljša pot, da bo prejemnik elektronskega sporočila videl/natisnil dokument v pravilni obliki.

Ali moramo ob prehodu na vaš program ročno vnašati podatke iz starega programa?
Če uporabljate kolikor toliko običajen program, nam v večini primerov prenesti vaše obstoječe podatke v naš program. Tukaj mislimo predvsem na šifrant poslovnih partnerjev in šifrant materialov, storitev.

Kako je mogoče, da je vaš sistem enostavnejši?
Obširni sistemi, ki omogočajo mnogo funkcij običajno temeljijo na sistemu dvostavnega knjigovodstva. Tako so morali razvijalci programske opreme razširiti enostavne podatke z raznimi dodatki, ki jim omogočajo povezavo na glavno knjigo.
V Fakturi pa to ni potrebno, tako smo lahko ohranili enostavnost.

Zakaj kupiti program Faktura, če so na trgu nekoliko dražji produkti, ki pokrivajo več funkcij podjetja kot vaš program?
Odgovor je preprost: S tem ko boste vzeli program, ki podpira vse funkcije, to pomeni da izgubite enostavnost uporabe programa in zahteva mnoga znanja za uporabo modulov kot so glavna knjiga, obračun plač, ... Naš sistem vam omogoča da raje svoj dragoceni čas uporabite za dejavnost, ki jo uporabljate, medtem ko vam naj glavno knjigo vodi računovodstvo, ki ima zato potrebna znanja.

Ali omogočate izmenjavo podatkov z računovodstvom?
Seveda, izmenjavo imamo narejeno s kar nekaj računovodskimi servisi in sicer v večini primerov za izdane račune in poslovne partnerja, kar običajno poceni samo računovodstvo, tako se namreč zmanjša ročno delo v računovodstvu.

Ali lahko popravljam prevzeme, izdaje za nazaj?
Lahko, vsak dokument je mogoče razveljaviti, popraviti in ponovno zaključiti.

Katero metodo vrednotenje zalog naj izberem?
Med metodami vrednotenja zalog ni kakih bistvenih razlik, do razlik prihaja takrat kadar so večja nihanja cen. Metoda LIFO se počasi opušča, medtem ko so povprečne cene in FIFO metodo najpogosteje uporabljeni metodi vrednotenja zalog. Metodo, ki ste jo izbrali morate upoštevati in se ne sme menjati tekom poslovnega leta. Metoda vrednotenja zalog se običajno zapiše tudi v knjigo sklepov.

Čemu je namenjeno materialno poslovanje ?
Računovodstvo ugotavlja na podlagi prevzemov prihod nabavne vrednosti, na podlagi izdaj pa odhod nabavne vrednosti. Odhod nabavne vrednosti se knjiži kot strošek materiala in posledično odhodek vašega podjetja.
Materialno poslovanje vam tudi omogoča nadzor nad zalogami blaga, v sklopu materialnih kartic se vidi celotna zgodovina artikla.

Ali vaš sistem podpira konsignacijo?
Da, odprete lahko  poljubno mnogo skladišč, s medskladiščnicami vplivate na zaloge skladišč. V sklopu fakturiranja je podprto fakturiranje direktno iz konsignacijskih skladišč.

Opis funkcij

Program Faktura proffessional edition je osnovna aplikacija za podporo poslovanju podjetij. Program omogoča izdelavo dokumentov predračun, ponudba, dobavnica, račun, ovojnice, spremljanje plačil prejetih in izdanih računov po partnerjih.

faktura1

Slika nad tekstom prikazuje osnovno okno programa. S klikom na določen gumb aktivirate funkcionalni sklop. Naprimer če želite izdelati račun enostavno kliknete na gumb račun.

faktura2

Slika nad tekstom prikazuje vklopljen modul računi. Nato smo pritisnili nov račun in na tem mestu definiramo osnovne podatke o računu, kot so datum izdaje, zapadlost, kupec, nosilni dokument. Če partnerja še nimam v šifrnatu enostavno kliknemo na gumb dodaj.

faktura3

Ko smo vnesli osnovne podatke o računu, nadaljujejmo na postavkah računa, kjer definiramo vsebino, ki smo jo prodali kupcu. Pri tem lahko uporabljamo šifrant artiklov in storitev ali pa enostavno vnesemo želeno besedilo v polje postavke in sami definiramo količino in ceno. V spodnjem delu so prikazani skupni zneski v evrih, zaslužek na materialu, popust in zaslužek na storitvah.

faktura4

S pritiskom na gumb ogled takoj vidimo kakšen bo natiskan račun. Račun lahko natisnete ali pa shranite v Acrobat (*.pdf) format in ga priložite elektronskemu sporočilu. Na ta način bo prejemnik elektronskega sporočila prejel enak izgled kot ga imate vi. Faktura podpira poljubno število izpisov, tako lahko račun izpišete tudi kot dobavnico, ovojnico kuverte, dobropis ali vašo poljubno obliko.
Materialno poslovanje v grobem sestoji iz prevzemov blaga/materialov, izdaj blaga in materialnih kartic. Ko prejmete blago od dobavitelja, na osnovi listine (račun, dobavnica) naredite prevzem blaga.

faktura5

Slika zgoraj prikazuje vklopljen modul prevzemi. S klikom na gumb nov prevzem, se odprejo vnosna polja, kjer definiramo osnovne podatke o prevzemu (datum knjiženja, datum dokumenta, št. dokumenta).

faktura6

V postavkah prevzema pa definiramo artikle, ki smo jih kupili, ključno pri prevzemu je pravilna nabavna vrednost - ki se običajno ujema z računom. Že v fazi prevzemanja lahko tudi določite vašo prodajno ceno in vkalkulirani RVC, če gre za trgovsko blago. Ko so vse postavke na prevzemu, s klikom na gumb zaključi zaključimo prevzem in s tem smo povečali tudi zalogo.
Ko zapusti blago vaše podjetje je potrebno blago ali material odknjižiti, torej znižati zaloge, temu je namenjen modul izdaje. izdaje blaga so samostojni moduli, preko dokumenta pa se povezujejo z računi. Izdaje tako podpirajo praktično vse variante odknjiževanja (direktno po računih, na osnovi inventurnih popisov, ali porabi materialov).
V sklopu materialnih kartic lahko na poljuben datum izpišemo stanje zalog (količinsko, finančno).

faktura7

Prav tako lahko izpišemo evidenci o nakupu in prodaji balaga Tde in Tdr.

faktura8