Sledenje Track.si

Profesionalni sistem GPS sledenja vozil najsodobnejše tehnologije GPS, GPRS, internet. Z njim pridobite celovit nadzor nad vozili.
track.si GPS sledilne naprave avtomatično oddajajo pozicije vsakih 5 sekund kadar se vozilo premika. Na ta način lahko natančno spremljamo vozila z zamikom zgolj nekaj sekund.

Več na naslovu: http://www.track.si